Video

Mediálna uzamykacia platnička distálneho humeru

Viacosová distálna laterálna tibia

Klavikulárna háčiková zaisťovacia doska

Humerálny tvar Y

Rekonštrukcia distálnej kľúčnej kosti

Distálny laterálny humerus

Bočná náhorná plošina Tibia, viacosová

Distálna mediálna tibia

Distálna laterálna tibia L

Distálny fibulárny predný laterálny

Distálny fibulárny predný laterálny

Distálny fibulárny predný laterálny

Ulna Olecranon

Šikmá hlavica distálneho volárneho polomeru

Distálny volárny polomer Šikmý Malý Veľký

Fibulárny zadný bočný

Fibular Lateral Distal

Viacosová distálna stehna

Femurový krk i typu

Viacosová stredná náhorná plošina Tibie

Bočná plošina Tibie

Viacosový krk humeru

Rekonštrukcia kľúčnej kosti 7 dier

Rekonštrukcia kľúčnej kosti